Arif TAŞKER - İnsaat Mühendisi

project

HAKEDİŞ

İnşaat Hakkedişleri – Projelerin Mali Yönetimi ve Ödeme Süreçleri

İnşaat projelerinin başarıyla tamamlanması ve ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi için etkin bir mali yönetim süreci gereklidir. Bu sürecin önemli bir bileşeni de inşaat hakkedişleridir. İnşaat hakkedişleri, projenin tamamlanan kısımlarının mali değerlendirmesini yaparak, yükleniciye yapılması gereken ödemelerin hesaplanmasını sağlar.

İnşaat Hakkedişlerinin Tanımı:

İnşaat hakkedişleri, bir inşaat projesinin tamamlanan aşamalarının mali değerlendirmesini yaparak, yükleniciye yapılması gereken ödemelerin hesaplanmasını içeren bir süreçtir. Hakkedişler, yüklenicinin proje kapsamında gerçekleştirdiği işleri, malzemeleri ve hizmetleri belgeleyen bir mali tablodur. Bu tablo, proje sözleşmesi ve ilgili belgeler çerçevesinde hazırlanır ve projenin ilerleyen aşamalarında düzenli olarak güncellenir.

İnşaat Hakkedişlerinin Bileşenleri:

 1. İş Programı: İnşaat hakkedişleri için temel bir bileşen, iş programıdır. İş programı, proje süresince gerçekleştirilecek işlerin zaman çizelgesini ve sıralamasını belirler. İş programı, projenin tamamlanan kısımlarının belirlenmesinde ve hakkediş hesaplamalarında kullanılır.
 1. İşin Gerçekleştirilmesi: İnşaat projelerinde yükleniciler, sözleşme şartlarına uygun olarak işleri gerçekleştirir. İşin tamamlanması için yapılan çalışmalar, malzemelerin temini ve hizmetlerin sunumu hakkedişlerin bileşenlerini oluşturur.
 1. İşin Belgelendirilmesi: İşin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan işler, malzemeler ve hizmetler, ilgili belgelerle belgelendirilir. Bu belgeler, işin tamamlanma durumunu, miktarını ve kalitesini gösterir. Örnek olarak iş raporları, ölçüm cetvelleri, malzeme faturaları ve test raporları gibi belgeler kullanılır.
 1. Mali Değerlendirme: İnşaat hakkedişleri için yapılan mali değerlendirme, tamamlanan işlerin miktarını, birim fiyatlarını ve toplam bedelini içerir. Bu değerlendirme, işin belgelendirilmesi ve proje sözleşmesinde belirtilen ödeme şartlarına göre yapılır.

İnşaat Hakkedişlerinin Önemi:

 1. Ödeme Süreçlerinin Düzenlenmesi: İnşaat hakkedişleri, yükleniciye yapılması gereken ödemelerin hesaplanmasını sağlar. Bu sayede, ödemeler düzenli olarak yapılır ve projenin mali yönetimi etkin bir şekilde sağlanır.
 2. İşin İlerlemesinin Kontrolü: Hakkedişler, inşaat projelerinin ilerlemesini takip etmek için önemlidir. Tamamlanan işlerin miktarı ve değeri, proje yöneticilerine işin ilerlemesi hakkında bilgi verir. Bu sayede, gecikmeler ve sorunlar erken tespit edilerek önlem alınabilir.
 1. Maliyet Kontrolü: İnşaat hakkedişleri, projenin maliyetlerini kontrol etmek için kullanılır. Hakkedişlerin düzenli olarak yapılması, proje bütçesinin takip edilmesini ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınmasını sağlar. Ayrıca, hakkedişler, proje maliyetlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesine de yardımcı olur.
 1. Anlaşmazlıkların Önlenmesi: İnşaat hakkedişleri, işveren ve yüklenici arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Hakkedişlerin düzenli olarak ve doğru şekilde yapılması, taraflar arasındaki sözleşme şartlarına uyulduğunu gösterir ve anlaşmazlıkların çıkma olasılığını azaltır.

İnşaat Hakkediş Süreci:

 1. İşin Ölçülmesi: İnşaat hakkediş süreci, işin ölçülmesiyle başlar. Tamamlanan işlerin miktarı, birim fiyatlarla çarpılarak değerlendirilir. Bu ölçüm, işin belgelendirilmesiyle desteklenir.
 2. Hakkediş Hesaplaması: İşin ölçümüne dayanarak hakkediş hesaplaması yapılır. Miktarlar, birim fiyatlar ve ek maliyetler dikkate alınarak hakkediş tutarı belirlenir. Hakkedişlerin yapılması ve onay süreçleri projeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 1. Hakkediş Onayı: Hakkedişler, proje yöneticisi veya ilgili yetkililer tarafından incelenir ve onaylanır. Bu onay, ödeme sürecinin başlaması için gereklidir. Hakkedişlerin onaylanması, işveren ve yüklenici arasındaki sözleşme şartlarına uygunluğun teyit edilmesini sağlar.
 1. Ödeme Süreci: Onaylanmış hakkedişler, belirlenen ödeme şartlarına göre yükleniciye ödenir. Ödemeler, belirli dönemlerde veya belirli tamamlanan işlerin ardından gerçekleştirilebilir. Ödemelerin düzenli ve zamanında yapılması, projenin finansal sağlığını ve iş ilişkilerini olumlu yönde etkiler.

İnşaat hakkedişleri, projelerin mali yönetimi ve ödeme süreçlerinin düzenlenmesi açısından önemlidir. Hakkedişler, tamamlanan işlerin mali değerlendirmesini yaparak, yükleniciye yapılması gereken ödemelerin hesaplanmasını sağlar. Bu süreç, projenin ilerlemesinin takip edilmesi, maliyetlerin kontrol altında tutulması ve anlaşmazlıkların önlenmesi açısından kritik bir role sahiptir.